Skip to main content

Posts

Showing posts from 2012

Srbija samo prividno usklađuje zakone o drogama u skladu sa EU preporukama

If you want to read the English version of the article please see drugreporter website:  http://drogriporter.hu/en/node/2240 Propisi i zakoni koji se odnose na posedovanje i upotrebu psihoaktivnih supstanci u Srbiji mogu se omogućavaju interpretaciju na različite načine. Da li je to pretnja, ili se može razumeti i kao oblik  lažne „dekriminalizacije“? U Srbiji, posledice koje proističu iz lične upotrebe psihoaktivnih supstanci variraju drastično, od osoba koje (ako imaju sreće) budu oslobođene, ili im je izrečena samo novčana kazna (u slučaju da se radi o posedovanju supstance za ličnu upotrebu), a u najgorem slučaju, zatvorska kazna. Ne postoji jasna zakonska definicija o količini posedovanja psihoaktivnih supstanci preko koje se može izreći zatvorska kazna (EMCDDA, 2012; Pompidou Group, 2010). Kada slučaj stigne do pravosudnog sistema, sudije mogu odrediti obavezno lečenje, bilo stacionarno u zatvoru, ili ambulantno u specijanlim bolnicama za bolesti zavisnosti. Odluk

U ime Oca… (Tretman korisnika droga u verskim zajednicama)

  If you want to read the English version of the article please see drugreporter website:  http://drogriporter.hu/en/node/2218 Uprkos neprijateljskim stavovima Srpske Pravoslavne Crkve (SPC) prema korisnicima psihoaktivnih supstanci, ona je priznata od strane Vlade Srbije kao kljični partner u tretmanu bolesti zavisnosti. Nevladine organizacije (NVO) koje rade u ovoj oblasti izražavaju ozbiljnu zabrinutost prema ambicijama SPC da sprovodi tretman bolesti zavisnosti. Moglo bi se reći da je sve počelo sa preporukama EU, ali je to zapravo daleko od istine. Evropska Komisija je predložila Vladi Srbije da u okviru Nacionalne strategije za borbu protiv zloupotrebe droga (2009–2013), kao aktivnog učesnika prepozna civilno društvo. Umesto stručnog razmatranja, čini se da je beogradska Vlada izabrala politički način da se uhvati u koštac sa ovim pitanjem. Izabrana je SPC kao glavni saradnik, umesto konsultacija sa profesionalcima u oblasti smanjenja štete i stručnjaka
LOVE IS NEVER TOO EARLY OR NEVER TOO LATE,  LOVE IS ALWAYS IN B[L]OOM*              *written on a wall in one of the toilets by someone anonymous. You never know what to expect when you go somewhere for the first time. I've been hearing about the Boom Festival for a year now, ever since last summer a friend introduced me to it. Everyone I met that has already experienced it had something exciting to tell about it, but they all ended their story the same way – it’s a magical place that leaves a life-changing mark. I never take the stories I hear for granted, so I naturally doubted these ones as well. I had more than one reason to do that, but the main one was pretty much the same for all of them. None had ever experienced it sober. Nevertheless, it made me wonder what it was that made it so special. Is it the effect of the drugs, the drinks or is it really the vibe of the festival itself that makes the difference? I wanted to find out and so I b