Skip to main content

Posts

Showing posts from February, 2015

Poziv za sve mlade: Potrebne priče o ratu prema drogama!

  https://docs.google.com/ forms/d/ 1LYMRaFrjS7Ha6AOU7o6MsSR0bR6Mo Jh2ow3Kvu3_qVo/viewform Students for Sensible Drug Policy ( http://ssdp.org/ ) je "grassroot" mreža mladih ljudi i studenata koji pokreću akcije protiv negativnih i kontraproduktivnih politika prema drogama na nas, pojedince i društvo. Veruju da bi politike prema drogama trebale da budu zasnovane na dokazima, smanjenju štete i utemeljene u interese javnoh zdravlja i ljudskih prava. SSDP UK ( http://ssdp.org.uk/ ) u saradnji sa SSDP US i drugimograncima organizacije kao delovima SSDP Međunarodnog Komiteta trenutno sprovodi kampanju prikupljanja priča o ratu prema drogama, i kako politike prema drogama zasnovane na ovom konceptu utiču na mlade. Ova zbirka priča, uz dozvolu, biće deo aktuelne međunarodne kampanje koju organizuju kako bi istakli negativne posledice loših politika prema drogama na mlade. Pojedine priče biće predstavljene na konferenciji Ujedinjenih Nacija u martu, kao deo ove kampanje .  Više