Skip to main content

Posts

Showing posts from 2015

Istraživanje stavova o legalizaciji kanabisa u Srbiji

U Okviru Youth Organizations for Drug Action in Europe projekta Re Generacija je u maju sprovela online istraživanje o stavovima prema legalizaciji kanabisa u Srbiji. Infograf predstavlja rezultate istraživanja!  Podršku za prikupljanje podataka i promocijzu istraživanja pružila je Inicijativa za Promenu Zakonske Regulative Kanabisa - IRKA! 

Poziv za sve mlade: Potrebne priče o ratu prema drogama!

  https://docs.google.com/ forms/d/ 1LYMRaFrjS7Ha6AOU7o6MsSR0bR6Mo Jh2ow3Kvu3_qVo/viewform Students for Sensible Drug Policy ( http://ssdp.org/ ) je "grassroot" mreža mladih ljudi i studenata koji pokreću akcije protiv negativnih i kontraproduktivnih politika prema drogama na nas, pojedince i društvo. Veruju da bi politike prema drogama trebale da budu zasnovane na dokazima, smanjenju štete i utemeljene u interese javnoh zdravlja i ljudskih prava. SSDP UK ( http://ssdp.org.uk/ ) u saradnji sa SSDP US i drugimograncima organizacije kao delovima SSDP Međunarodnog Komiteta trenutno sprovodi kampanju prikupljanja priča o ratu prema drogama, i kako politike prema drogama zasnovane na ovom konceptu utiču na mlade. Ova zbirka priča, uz dozvolu, biće deo aktuelne međunarodne kampanje koju organizuju kako bi istakli negativne posledice loših politika prema drogama na mlade. Pojedine priče biće predstavljene na konferenciji Ujedinjenih Nacija u martu, kao deo ove kampanje .  Više
Prema rezultatima istraživanja "Clubbing i zdravlje mladih" rekreativna upotreba psihoaktivnih supstanci u parti setingu je učestala. Mlađe generacije vođene radoznalošću često nemaju adekvatne informacije u vezi bezbedne upotrebe psihoaktivnih supstanci i smanjenja štete, a samim tim su nespremni za potencijalne rizike povezane sa upotrebom droge i alkohola. Ovo istraživanje predstavlja dokaz da su programi smanjenja štete u noćnim klubovima neophodni na teritoriji čitave zemlje.  Podaci predstavljaju rezultate istraživanja u okviru Youth Organizations for Drug Action projekta, a infograf je izrađen u okviru European Drug Policy Initiative projekta, u saradnji sa HCLU-om.